Om kören


Jönköpings Körsällskap består av ca 50 sångglada män och kvinnor, alla ivriga amatörer som anser att sång i blandad kör tillhör livets väsentligheter.Kören har gamla anor. Redan den 18 december 1927 antogs körens stadgar.

Av första paragrafen framgår att kören har till uppgift ”att verka för den blandade körsångens befrämjande” – ett motto som gäller än idag! Vi är anslutna till Sveriges Körförbund och NBV.


Vår dirigent Lisbeth Hultberg, verksam vid Kulturskolan i Jönköping, är med sitt inspirerande sätt och sitt stora musikkunnande den som får oss att gladeligen ge allt och ofta lite till när det är dags för konsert!


Jönköpings körsällskap är helt neutrala i religiöst och politiskt hänseende och är en egen förening. Styrelsen består av:

Ordförande -Anita Kamph

Sekreterare - Åsa Brantgården

Vice ordförande - Åsa Fureby Eriksson

Kassör - Rolf Öborg

Dirigent - Lisbeth Hultberg

Arkivarie - Margaretha Harrysson

Klubbmästare - Yvonne Rosell


Kontakta webmaster: info@jonkopingskorsallskap.se

KONTAKT


DIRIGENT

Lisbeth Hultberg

070-606 88 76

lisbeth.hultberg@jonkoping.se